Ontmoetingsdienst op 27 maart

Plaatsingsdatum: 15-mrt-2011 13:31:53

Op zondag 27 maart gaat Niels de Jong voor in de Ontmoetingsdienst. Hij gaat het hebben over het kwaad en over hoe Jezus het kwaad overwint. Het kwaad kan je boeien, maar je kunt er ook door geboeid worden... Iets slechts kan een bepaalde aantrekkingskracht op ons hebben. Wij mensen kunnen zomaar geboeid raken door zonde, duisternis, kwaad, verleiding, kwade geesten. Niels bespreekt dit onderwerp vanuit het bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 19 vers 8-20.

Er is medewerking van de muziekgroep, 6 congolese wijkbewoners komen liederen zingen en achteraf is er ruim de tijd voor ontmoeting bij koffie, thee, fris en wat lekkers.

Iedereen is welkom!