Feestelijke Ontmoetingsdienst op 1e Paasdag

Plaatsingsdatum: 14-apr-2011 7:47:28

Op 1e Paasdag, zondag 24 april, is er in De Bron een extra feestelijke Ontmoetingsdienst. De kinderclub zingt een liedje, de muziekgroep uit De Samaritaan doet mee en de 7-koppige Congolese muziekgroep "Choral Lisanga" zingt aanstekelijke Paasliederen. Iedereen is welkom. We beginnen om half 3 en na de dienst is er ruim de tijd voor gezellige ontmoeting met koffie, thee, limonade en lekkere hapjes.

Het thema van de dienst is: Pasen? De deur naar het leven is weer open! Pasen is een christelijke feestdag, net als Kerst en Goede Vrijdag. Heel veel mensen geloven in Kerst. Ze geloven dat Jezus als een baby’tje is geboren en als mens heeft geleefd. De meeste mensen geloven ook in Goede Vrijdag, dat Jezus is gestorven. Dat is niet zo moeilijk te geloven, ieder mens gaat tenslotte dood. Maar veel minder mensen geloven in Pasen, dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat hij de dood heeft overwonnen en eeuwig leeft. Als je dat wel gelooft, dan verandert dat alles. Dan weet je, de Here Jezus leeft en is bij mij. Onzichtbaar maar helemaal echt. Dat geloof geeft de kracht die je nodig hebt in je leven.Want alleen de levende Heer Jezus kan ons echt kracht, rust en hoop geven, ook als het leven moeilijk is.